Bilder från 2022

Bilderna är fria att använda, men tagga fotograferna. Tack till Helsingborgs Fotoklubb!